Hvorfor bruge personlighedsanalyse?

En personlighedstest giver et umiddelbart billede af, hvordan personen agere og fungerer i de forskellige arbejdssituationer og fremtidens styringsværktøj i en cirkulært tænkende virksomheder, som ser potentialet i de personlige kompetencer og værdier alle mennesker besidder. 

Hvordan ledes den enkelte bedst? Er personen det rette match til jobbet, lederen og virksomhedens kultur og værdier? We Work Talents betragter rekruttering ud fra et helhedsperspektiv, hvor talentprofilen danner det rette fundamentet, og hvor egne ubevidste bias skubbes til side er fremtidens game-changer værktøj. Potentialet er enormt, når virksomhedens kultur, lederenes og den enkeltes medarbejders talenter bliver omdrejningspunktet for det rette jobmatch.

Rekrutteringsprocessen

Vi skaber værdi for vores kunder og kandidater ved at sikre det bedste match mellem virksomhedens krav og kandidatens faglige- og personlige kompetencer.

Vi har fokus 

I fællesskab med vores kunder afdækker vi virksomhedens behov, hvor vi finder frem til de parametre, som gør sig gældende for udarbejdelse af en stillingsprofil.

Testværktøjer

Vi benytter veldokumenterede analyseværktøjer. En klart defineret og strategisk screening af potentielle kandidater gennem en grundigt udarbejdet målliste.

Send os en e-mail